Giá nhà ở thành phố Toronto gia tăng 14 phần trăm trong một năm.

Toronto: Giá nhà ở thành phố Toronto, thành phố lớn nhất Canada , tiếp tục gia tăng trong thời gian có đại dịch, nhưng có những chiều hướng trái ngược trong khi giá những căn nhà độc lập hay bán độc lập tiếp tục tăng cao, thì giá của các căn condo lại sút giảm.
Theo nhận định của các chuyên gia thì giá của các căn condo sút giảm vì số căn condo đã được tung ra thị trường nhiều hơn số cầu.
Tuy nhiên giá trung bình 1 căn nhà, bao gồm tất cả các loại, ở vùng thủ phủ Toronto trong tháng 10 năm nay 2020 là $968,318 : gia tăng 13.7 phần trăm trong vòng 1 năm.
Trong vòng 1 năm số lương nhà bán được ở vùng thủ phủ Toronto gia tăng 25.1 phần trăm.
Loại nhà bán chạy nhất là nhà độc lập gia tăng 33.9 phần trăm trong vòng 1 năm, và với giá nhà trung bình của loại nhà độc lập là 1.205 triệu dollars.
Số lượng các căn condo bán được trong tháng 10 ở vùng thủ phủ Toronto sút giảm 8.51 phần trăm, nhưng giá các căn condo gia tăng 0.8 phần trăm và ở mức $668,161.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email