Gía nhà ở Toronto tiếp tục gia tăng: nguy cơ của một cuộc “xì hơi địa ốc”?

Toronto: Theo bản tin của hội đồng địa ốc thành phố Toronto phổ biến hôm thứ sáu ngày 3 tháng 6, thì giá nhà ở thành phố Toronto tiếp tục gia tăng, tuy rằng có những lo sợ cho một cuộc xì hơi về địa ốc?

Trong tháng 5 vừa qua, số nhà bán được  ở thành phố Toronto đã lên đến mức kỷ lục, với gần 13 ngàn căn nhà bán được trong tháng 5, tuy là có những điều lệ khó khăn hơn từ chính quyền liên bang, trong việc mua nhà, và cho dù giá nhà đã lên cao đến đỉnh.

Theo hội đồng địa ốc thành phố Toronto, thì số lượng  nhà bán được trong tháng 5 ở thành phố Toronto gia tăng 10.6 phần trăm, so với tháng 5 năm ngoái, và giá nhà trung bình tăng 15 phần trăm.

Trước đó một ngày, những tin tức cũng cho thấy  là số lượng nhà bán ở vùng thủ phủ Vancouver cũng lên đến mức kỷ lục.

Tại thành phố Toronto, giá trung bình một căn nhà độc lập đã lên đến 1.28 triệu dollars, trong khi giá trung bình của một căn nhà, bao gồm đủ loại, ở mức $785,051.

Bắt đầu từ tháng hai năm nay, những người mua nhà  sẽ phải trả tiền down tối thiểu 5 phần trăm cho một phần đầu $500,000 giá mua căn nhà, và 10 phần trăm cho số sai biệt giá căn nhà, trên $500,000.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email