Giá nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto (GTA) chỉ gia tăng 3 phần trăm trong năm nay 2022?

Toronto: Trước đây trong những tháng đầu năm nay 2022, công ty địa ốc Royal LePage tiên đoán là giá nhà ở Canada trong năm nay 2022 sẽ gia tăng 15 phần trăm trên toàn quốc, và 16.5 phần trăm ở vùng đại thủ phủ Toronto.
Nhưng với mức lạm phát gia tăng đến mức kỷ lục, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản nhiều lần trong năm nay, và tính đến giữa tháng 7 mức lãi suất căn bản ở Canada đã gia tăng từ mức 0.25 phần trăm vào những ngày đầu năm lên đến 2.5 phần trăm trong tháng 7.
Nhiều chuyên gia tài chánh còn tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho tăng mức lãi suất căn bản đến 3.25 phần trăm vào cuối năm nay?
Mức lãi suất căn bản gia tăng kéo theo sự gia tăng của mức lãi suất nợ nhà. Tính đến ngày 17 tháng 7, mức lãi suất nợ nhà cố định 5 năm ở các ngân hàng lớn ở Canada lên đến 6 phần trăm.
Mức lãi suất nợ nhà gia tăng sẽ khiến cho nhiều người muốn mua nhà, nhưng không có khả năng trả nợ: giá nhà và số lượng nhà bán được ở Canada sút giảm trong nhiều tuần qua.
Công ty địa ốc Royal Le Page đã sửa lại những tiên đoán và cho là trong tài khóa 3 tháng cuối năm nay giá nhà ở Canada chỉ gia tăng 5 phần trăm và giá nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto chỉ gia tăng 3 phần trăm?
Theo những tiên đoán của công ty Royal LePage thì giá nhà trung bình ở vùng đại thủ phủ Toronto vào cuối năm nay 2022 sẽ ở mức 1.15 triệu dollars, sẽ không thay đổi nhiều so với giá nhà trung bình ở GTA vào cuối năm 2021 là 1.12 triệu dollars.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email