Gía nhà ở vùng thủ phủ Vancouver tiếp tục tăng cao

VANCOUVER, BC., February 29, 2016 -- For Sale signs on Grandview Highway to illustrate any real estate story in Vancouver, BC., February 29, 2016. (Nick Procaylo/PNG) 00041980A

Vancouver: Trong tháng ba, số nhà bán được ở vùng thủ phủ Vancouver gia tăng 27 phần trăm, so với số nhà bán được trong tháng hai trước đó. Trong khi số nhà được đăng bản bán ở thành phố này lại giảm 5 phần trăm.

Số nhà được đăng bản bán ở vùng thủ phủ Vancouver đã giảm 40 phần trăm, trong vòng  một năm.

Gía trung bình một căn nhà độc lập ở thành phố Vancouver đã lên đến mức kinh khủng là 1.78 triệu dollars. Như thế rất khó cho những gia đình trẻ, mới lập nghiệp, có khả năng có đủ tiền đặt cọc mua nhà ở cả hai vùng thủ phủ Vancouver và Toronto.

Trong tháng ba vừa qua, có trên 5 ngàn căn nhà đã được bán ra ở thành phố Vancouver.

Những điều lệ mới về mua nhà của chính quyền liên bang là những căn nhà có giá từ 500 ngàn cho đến 1 triệu dollars, người mua phải bỏ tiền đặt cọc tối thiểu là 10 phần trăm, đã chẳng làm chậm bước tiến của sự gia tăng giá nhà cửa ở thành phố Vancouver.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email