Giá nhà sẽ gia tăng 15% trong năm 2022?

Toronto: Theo nhận định của các kinh tế gia của công ty địa ốc Royal LePage thì giá nhà ở Canada trong năm 2022 sẽ gia tăng 15 phần trăm và ở mức $895,900.
Trong tháng chạp năm ngoái 2021, các kinh tế gia của công ty địa ốc Royal LePage chỉ tiên đoán là giá nhà ở Canada gia tăng 10.5 phần trăm.
Theo ông Phil Soper, chủ tịch điều hành của công ty Royal LePage thì nền kỹ nghệ địa ốc Canada đã gia tăng mạnh mẽ trong 3 tháng đầu năm nay 2022 và bắt đầu chậm bước tiến trong ba tháng sau.
Trong 3 tháng đầu năm nay, giá nhà ở Canada gia tăng 25.1 phần trăm trong vòng 1 năm.
Giá nhà ở Canada bắt đầu chậm bước tiến vì nhiều lý do, theo như ông chủ tịch Soper, như là mức lãi suất nợ nhà gia tăng, cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine..
Công ty địa ốc Royal LePage tiên đoán là giá nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng 16.5 phần trăm trong năm nay 2022.
Giá nhà ở vùng đại thủ phủ Vancouver sẽ tăng lên $1,441,300 hay 15 phần trăm trong năm nay.

Nhận báo giá qua email