Giá nhà sút giảm ở vùng đại thủ phủ Toronto.

Toronto: Theo bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto thì trong tháng 3 vừa qua, số nhà bán được trong vùng đại thủ phủ Toronto đã giảm 39.5 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng ba năm ngoài 2017.
Giá nhà cũng như số lượng nhà bán được giảm sút: còn đâu một thời khi một căn nhà vừa tung ra thị trường là có cả hàng chục người muốn mua, và thường là người muốn mua phải trả thêm cả trăm ngàn dollars, so với giá đăng trên bảng.
Tháng ba năm ngoái 2017 cũng là thời điểm mà giá nhà trong vùng thủ phủ Toronto gia tăng lên đến mức cao nhất, trước khi sút giảm.
Giá trung bình một căn nhà hiện nay ở vùng đại thủ phủ Toronto là $784,558,so với giá trung bình của tháng 3 năm ngoái 2017 là $915,126: sút giảm $130,568 hay 14.2 phần trăm

Xem thêm

Nhận báo giá qua email