Giá nhà tiếp tục gia tăng ở Canada

Toronto: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada phổ biến hôm thứ hai ngày 16 tháng chạp thì trong tháng 11 vừa qua, số lượng nhà bán được trên toàn Canada gia tăng 11.3 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 11 năm ngoái.
Cũng theo hiệp hội các nhà địa ốc thì số nhà bán được lại thay đổi tùy theo vùng.
Những nơi có số nhà bán được gia tăng là vùng đại thủ phủ Vancouver, Toronto và Montreal, trong khi những vùng có số nhà bán sút giảm là ở các tỉnh bang miền tây, ở các thành phố Edmonton, Calgary và Regina.
Giá trung bình một căn nhà ở Canada trong tháng 11 là $529,000, gia tăng 8.4 phần trăm trong vòng 1 năm.
Giá nhà cũng lên xuống tùy vùng: sút giảm 4.59 phần trăm trong vòng 1 năm ở vùng đại thủ phủ Vancouver, gia tăng 6.52 phần trăm trong vùng đại thủ phủ Toronto, 8.52 phần trăm ở vùng đại thủ phủ Montreal và nơi có giá nhà gia tăng cao nhất trong vòng 1 năm là giá nhà ở thủ đô Ottawa, đã gia tăng 11.5 phần trăm.
Trong năm 2020, hiệp hội những nhà địa ốc Canada tiên đoán số lượng nhà bán sẽ gia tăng 8.9 phần trăm, trong khi giá trung bình một căn nhà ở Canada sẽ gia tăng 6.2 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email