Gía nhà tiếp tục tăng ở vùng đại thủ phủ Vancouver

Vancouver: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada, giá nhà ở vùng đại thủ phủ Vancouver đã tiếp tục gia tăng.

Gía của những căn nhà độc lập  đã gia tăng 20 phần trăm trong vòng 1 năm và ở mức trung bình là 1.2 triệu dollars.

Nếu tính tổng cộng tất cả các loại nhà ở vùng thủ phủ Vamcouver gia tăng 15.3 phần trăm trong một năm. Gía của những căn condo cũng gia tăng 11.39 phần trăm và ở mức $425,800.

Theo ông Gregory Klump, kinh tế gia trưởng của hiệp hội những nhà địa ốc Canada, thì giá nhà độc lập ở  vùng đô thị của tỉnh bang B.C.và Ontario sẽ còn tiếp tục tăng cao trong tương lai?

Số nhà bán được ở hai thành phố Toronto và Vancouver cũng gia tăng 8.3 phần trăm trong vòng 1 năm, so với mức gia tăng chỉ có 2.5 phần trăm trên toàn quốc.

Các thành phố có số lượng nhà bán sút giảm trong tháng 10 là thành phố Calgary,Edmonton, Saskatoon và  Regina.

Nhận báo giá qua email