Giá những căn condos trong vùng đại thủ phủ Toronto vượt qua mức $700,000.

Toronto: Theo bản tin của hiệp hội những nhà địa ốc vùng đại thủ phủ Toronto (TRREB) phổ biến hôm thứ sáu ngày 28 tháng giêng, thì thị trường mua bán những căn cao ốc condos đã sôi động trở lại, sau một thời gian chậm trễ của thời đại dịch.
Cũng theo hiệp hội những nhà địa ốc vùng đại thủ phủ Toronto thì giá trung bình một căn condos trong vùng đại thủ phủ đã gia tăng lên đến $710,087: gia tăng 16.4 phần trăm trong vòng 1 năm.
Giá mướn những căn condos trong vùng đại thủ phủ cũng gia tăng: giá mướn những căn condos một phòng ngủ là $2,099,.gia tăng 13.7 phần trăm trong 1 năm, và giá mướn những căn condos 2 phòng ngủ là $2,673 một tháng.
Giá mướn các căn condos ở vùng đại thủ phủ Toronto đã gia tăng cao trở lại, gần bằng thời tiền đại dịch.
Giá trung bình 1 căn nhà, bao gồm tất cả mọi loại nhà, trong vùng đại thủ phủ Toronto hiện nay là $1.095 triệu dollars một căn và giá đã gia tăng 18 phần trăm trong vòng 1 năm.