Giá những căn nhà độc lập ở thành phố Mississauga bắt đầu sút giảm

Mississauga: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 12 tháng 4, thì giá trung bình những căn nhà độc lập ở thành phố Mississauga, đã xuống giá liên tiếp trong vòng 2 tháng qua.
Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc vùng đại thủ phủ Toronto (TRREB) thì giá trung bình 1 căn nhà bao gồm mọi loại nhà, ở thành phố Mississauga đã lên đến mức kỷ lục trong tháng giêng năm nay 2022 ;là $1,225,339 và xuống còn ở mức $1,182,424: sút giảm 3.6 phần trăm trong vòng 2 tháng.
Tuy nhiên nếu tính theo nguyên năm thì giá trung bình một căn nhà bao gồm mọi thứ nhà ở thành phố Mississauga đã gia tăng từ $1,061,986 lên giá $1,182,424.
Giá trung bình những căn nhà độc lập sút giảm nhiều nhất ở thành phố Mississauga: sút giảm 8.5 phần trăm trong vòng 1 tháng từ giá $1,921,263 trong tháng 2 xuống còn $1,756, 910 vào tháng 3 vừa qua.
Như thế giá trung bình một căn nhà độc lập ở thành phố Mississauga trong tháng 3, đã xuống thấp hơn giá trung bình của một căn nhà này trong tháng chạp năm ngoái 2021 là $1,805,290.

Nhận báo giá qua email