Giá tiền mướn cơ sở thương mại ở Canada sẽ sút giảm mạnh thời hậu đại dịch

Toronto: Với số người nhiễm covid ngày một sút giảm , trong khi chương trình chủng ngừa cho cư dân đang được xúc tiến mạnh mẽ, chính quyền các tỉnh bang đang lần lượt cho mở cửa lại từng phần của nền kinh tê.
Một trong những ngành thương mại có thể sẽ gặp khó khăn khi đại dịch chấm dứt là ngành cho mướn các cơ sở thương mại.
Trong thời đại dịch, các cơ sở thương mại phải đóng cửa và nhân viên được làm việc tại gia.
Với những tiến bộ của ngành cao kỹ, phần lớn những công việc mà người ta phải đến sở làm đã có thể làm tại gia, nhờ vào hệ thống internet, các ứng dụng như Zoom, Facetime… giúp nhân viên có thể họp hành, thảo luận về những chuyện khúc mắc, mà không cần tới sở làm.
Nhiều đại công ty cao kỹ như Amazon, Microsoft.. đã cho nhân viên làm việc tại gia cho hết năm 2021..
Vì thế, một khi nền kinh tế được hoàn toàn mở cửa trở lại, nhu cầu cần văn phòng của các cơ sở thương mại sẽ không còn như xưa.
Giá mướn của các cơ sở thương mại trong những thành phố lớn như thành phố Toronto sẽ giúp giảm: chủ nhà phải giảm giá mướn để thu hút người đến mướn các cơ sở này, thời của những người mướn chứ không còn là thời của chủ nhân các cao ốc.
Theo bản nghiên cứu của công ty tham vấn về địa ốc thương mại, the Altus Group, thì số cơ sở thương mại trống chưa có người mướn trong cuối năm 2020 ở thành phố Toronto gia tăng từ 8.7 phần trăm trước thời đại dịch, lên đến 12.4 phần trăm. Số cơ sở thương mại trống ở thành phố Vancouver gia tăng từ 5.9 phần trăm lên 9,1 phần trăm.
Trong khi chỗ trống của các tòa cao ốc cho mướn làm văn phòng gia tăng, thì chủ nhân của các cơ sở thương mại lại có thể cắt giảm nhân viên, cho một số làm việc tại gia, nên nhu cầu cần văn phòng lại càng giảm thêm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email