Giá trung bình một căn nhà độc lập ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng 37 phần trăm.

Toronto: Giá nhà ở một thị trường địa ốc lớn nhất Canada, vẫn tiếp tục gia tăng lên đến một kỷ lục mới, tuy là số lượng nhà bán được sút giảm.
Theo bản tường trình của hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Toronto (TRREB) phổ biến hôm thứ hai ngày 7 tháng 6, thì giá trung bình một căn nhà ( bao gồm đủ loại nhà ) ở vùng đại thủ phủ Toronto trong tháng 5 vừa qua, đã lên đến mức $1,108,453.
Trong tháng 5 vừa qua, có 13 ngàn bất động sản được bán ra trong vùng đại thủ phủ Toronto: gia tăng 160 phần trăm trong vòng 1 năm, nhưng sút giảm so với con số 13, 663 bất động sản bán được trong tháng 4 trước đó.
Riệng về những căn nhà độc lập, thì giá trung bình của những căn nhà độc lập này trong vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng đến $1,415,698: gia tăng 37 phần trăm trong vòng 1 năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email