Giá trung bình một căn nhà độc lập ở vùng đại thủ phủ Toronto lên đến 1.4 triệu dollars: gia tăng 26.6 phần trăm!

Toronto: Theo bản công bố của hội đồng địa ốc vùng Toronto, TRREB, thì số nhà bán được trong tháng ba vừa qua là 15,562 căn, gia tăng 97 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 3 năm ngoái 2020.
Tháng 3 năm ngoái 2020 khi trận đại dịch đang ở cao điểm, thì số người muốn bán nhà và số người muốn mua nhà sút giảm.
Nhưng đến năm nay thì những lo lắng về trận đại dịch đã giảm, số nhà bán được và giá nhà đã gia tăng cao hơn những con số tiên đoán của những chuyên gia địa ốc.
Giá trung bình một căn nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto đã tăng từ mức $902,787 trong tháng 3 năm ngoái lên đến $1,097,565: gia tăng 21.6 phần trăm.
Trong khi giá trung bình một căn nhà độc lập ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng 26.6 phần trăm trong vòng 1 năm và ở mức $1,402,849.
Giá trung bình một căn nhà bán độc lập gia tăn 17.5 phần trăm và ở mức $1,045,519.
Giá trung bình một căn townhouse gia tăng 20.7 phần trăm và ở mứv $870,553.
Trong khi giá trung bình 1 căn condos chỉ gia tăng có 2.6 phần trăm và ở mức $676,052.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email