Giá vé xi nê $3 một vé ở Canada

Mississauga: Vào ngày thứ bảy sắp đến 3 tháng 9 năm nay 2022, trên toàn Canada, Hoa Kỳ và Anh quốc đã ăn mừng ngày lễ gọi là the National Cinema Day, ngày lễ xi nê quốc gia, để đánh dấu ngày mà những rạp xi nê đã được mở cửa đón khách trở lại.
Để chia vui với khán giả, hàng loạt các hệ thống rạp xi nê ở Bắc Mỹ đã cho bán vé vào cửa trong ngày thứ bảy 3 tháng 9 với giá vé chỉ có $3.
Có khoảng 3 ngàn rạp xi nê ở Canada và vào khoảng 30 ngàn rạp xi nê khác ở Hoa Kỳ tham dự vào việc ăn mừng ngày lễ xi nê quốc gia này.
Tại Canada thì những hệ thống rạp xi nê tham dự như Cineplex, Cinema Guzzo,Cinemas Cine Enterprise, Imagine Cinemas, Landmark , Magic Lantern Theatres .
Nhiều hệ thống rạp xi nê như Cineplex đã khuyến cáo khán giả nên mua vé trước qua mạng, kẻo sẽ không còn vé bán ra ngoài tại phòng vé trong ngày thứ bảy.
Nhiều hệ thống rạp xi nê độc lập cũng tham dự như là hệ thống rạp The Westdale ở thành phố Hamilton, Film.ca Cinema ở thành phố Oakville và Hyland Cinema ở thành phố London, Ontario.
Quý vị nào muốn đi xem xi nê trong ngày thứ bảy, thì nên mua vé sớm qua mạng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email