Giá xăng dầu ở Canada tiếp tục gia tăng lên những kỷ lục mới.

Vancouver: Giá xăng ở trên toàn Canada đã gia tăng lên đến những kỷ lục mới trong những ngày cuối tuần 5 tháng 6 và theo nhận định của các chuyên gia về dầu khí thì giá xăng sẽ còn tiếp tục gia tăng cao hơn nữa trong những ngày sắp tới.
Giá xăng trung bình trên toàn Canada trong hôm thứ hai ngày 6 tháng 6 là $2.06 một lít.
Theo nhận định của ông Dan McTeague, chủ tịch công ty tham vấn về dầu khí, the Canadians for Affordable Energy thì giá xăng sẽ còn tiếp tục gia tăng cao hơn nữa trên toàn Canada.
Giá xăng trong ngày chúa nhật 5 tháng 6 ở thành phố Vancouver lên đến mức $2.37 một lít, giá xăng ở thành phố Vancouver là $2.24 một lít trong khi giá xăng ở vùng đại thủ phủ Toronto lên đến $2.15 một lít. Giá xăng ở thành phố St John’s, tỉnh bang Newfoundland lên đến $2.23 một lít.
Giá xăng gia tăng vì số dầu khí cung cấp cho thế giới sút giảm vì cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, vì nền kinh tế thế giới đang tiến triển trở lại sau 2 năm phải thu hẹp vì đại dịch covid và vì số người muốn đi du lịch gia tăng cao.