Giảm giới hạn tốc độ xuống 40 km/giờ và 30 km/giờ

Thành phố Montréal đang mở kế hoạch rộng khắp với mục tiêu loại bỏ những thương vong có thể xảy ra cho người đi bộ và xe đạp.

Các chi tiết còn đang được xem xét nhưng một điểm chính là giảm bớt giới hạn tốc độ trên nhiều trục lộ chính của thành phố xuống 40 km/giờ và trên các con đường nhiều cư dân xuống 30 km/giờ – một biện pháp mà vài quận và thành phố tách rời đã áp dụng.

Éric Alan Caldwell, thành viên ban chấp hành đặc trách qui hoạch thành phố nói rằng giảm giới hạn tốc độ sẽ là một trong những ưu tiên của thành phố đặc biệt trong các khu vực có nhiều người đi bộ và xe đạp.

Thị trưởng Valérie Plante cho biết giảm giới hạn tốc độ chỉ là một bước trong 22 hành động cụ thể theo một kế hoạch mới nhằm giảm thiểu thương vong cho người đi bộ và xe đạp.

Theo dữ liệu do thành phố công bố hôm 11/3, trong năm 2005 có 453 người đi bộ và xe đạp bị thương trầm trọng và 54 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn với xe hơi. Tuy nhiên trong năm vừa qua số người bị thương trầm trọng và số người thiệt mạng giảm còn khoảng phân nửa.

Vision Zero là kế hoạch của nhiều thành phố ở Bắc Mỹ nhằm giảm số người chết và bị thương trên đường lộ xuống mức số không. Vision Zero của Montréal được đưa ra dưới thời thị trưởng Coderre.

Bà Plante nói kế hoạch sẽ hữu hiệu nhất khi tất cả công dân đều tham gia, từ kỹ nghệ xe vận tải đến thường dân, cùng làm việc để thành phố an toàn hơn.

Hơn 30 tổ chức đã tham gia phát triển kế hoạch và ký vào một tuyên ngôn chung. Bà Plante cho biết trong số các chữ ký cũng có các đại diện trong kỹ nghệ xe vận tải.

Kế hoạch 3 năm bao gồm:

  1. Giảm giới hạn tốc độ xuống 40 km/giờ trên các trục lộ chính
  2. Cấm xe vận tải trên một số đường
  3. Cải thiện các lối đi bộ băng ngang đường
  4. Thêm đèn đếm ngược cho người đi bộ
  5. Cải thiện an toàn cho người đi bộ gần khu trường học