Giáo hội Công Giáo Việt Nam có thêm 2 tân giám mục

Vatican: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 27 tháng 3, giáo hội Công Giáo Việt Nam vừa có thêm 2 tân giám mục.
Đức giáo hoàng Phanxicô vừa bổ nhiệm hai tân giám mục.
Linh mục Kiều Công Tùng, chưởng ấn tòa tổng giám mục Saigon được bổ nhiệm là giám mục chính tòa địa phận Phát Diệm, và linh mục Lê Tấn Lợi, giám học đại chủng viện Cần Thơ, được bổ nhiệm làm giám mục phó của giáo phận Cần Thơ.
Ngoài ra đức giáo hoàng Phanxicô cũng bổ nhiệm đức giám mục Nguyễn Anh Tuấn hiện là giám mục phụ tá địa phận Saigon, làm giám mục chính xứ địa phận Hà Tĩnh.

Linh Mục Kiều Công Tùng
Linh Mục Kiều Công Tùng sinh ngày 24 Tháng Tám, 1964 tại Thủ Đức, thuộc giáo xứ Cao Thái, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Từ năm 1993 đến năm 1999, ông tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Sài Gòn.
Ông được Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, truyền chức linh mục ngày 30 Tháng Sáu, 1999 tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà, Sài Gòn.
Sau đó, ông làm phó xứ Bùi Phát, Tổng Giám Phận Sài Gòn, đến năm 2003.
Từ năm 2003 đến năm 2004, Linh Mục Kiều Công Tùng phục tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse.
Sau đó, ông học đại học Boston College và đại học Boston University ở Massachusetts, Hoa Kỳ, đến năm 2009, tốt nghiệp thạc sĩ các chuyên ngành Mục Vụ, Thánh Nhạc, và Thần Học.
Trở về nước năm 2009, ông làm phó xứ nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.
Từ năm 2010 đến năm 2016, ông làm linh mục nội trú và giảng dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, giảng dạy tại Học Viện Công Giáo Việt Nam và một số học viện dòng tu cho đến nay.
Từ năm 2016, ông đảm nhiệm thêm chức vụ chưởng ấn Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn cho đến nay.
Linh Mục Lê Tấn Lợi
Linh Mục Lê Tấn Lợi sinh ngày 28 Tháng Bảy, 1972, tại giáo xứ An Hội, Giáo Phận Cần Thơ.
Từ năm 1991 đến năm 1993, ông dự tu lớp Carôlô của Giáo Phận Cần Thơ.
Sau đó ông học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ, đến năm 2000.
Ngày 22 Tháng Sáu, 2000, ông được Giám Mục Lê Phong Thuận, giám mục Giáo Phận Cần Thơ, truyền chức linh mục.
Từ năm 2000 đến năm 2003, ông làm phó xứ Phụng Hiệp, Giáo Phận Cần Thơ.
Từ năm 2004 đến năm 2011, ông học đại học Pontifical Urban University, Rome, Ý, và tốt nghiệp học vị tiến sĩ Thần Học Thánh Kinh.
Trở về nước năm 2011, Linh Mục Lê Tấn Lợi phục vụ tại Đại Chủng Viện Thánh Quý cho đến nay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email