Giáo sư Nguyễn Hữu Chì qua đời

carleton 81182

Ottawa: Theo những loan báo hôm thứ ba ngày 27 tháng 8, thì giáo sư Nguyễn Hữu Chì, nguyên khoa trưởng phân khoa chính trị học của trường đại học Carleton ở thành phố Ottawa đã qua đời, hưởng thọ 83 tuổi.
Giáo sư Chì qua đời để lại 4 người con, trong đó có ông Charles Chì, đã từng là viện trưởng trường đại học Carleton trong những năm từ năm 2011 cho đến năm 2017.
Giáo sư Chì tốt nghiệp trường đại học luật khoa Saigon và tiến sĩ chính trị học ở trường đại học Michigan State ở Hoa Kỳ.
Ông trở lại giảng dạy tại Saigon vào năm 1965 và năm 1966 đã được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Quảng Nam.
Ông đã qua giảng dạy ở trường đại học Tel Aviv vào năm 1968 và sau đó di dân qua Canada.
Ông cũng là người hoạt động tích cực trong những chương trình cứu trợ 4 ngàn thuyền nhân đến Ottawa trong những năm 1980s.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email