Giáo sư Nguyễn Thanh Việt đến giảng dạy ở Canada

Hamilton, Ontario:Theo những tin tức thông báo hôm thứ sáu ngày 12 tháng 4, giáo sư Nguyễn Thanh Việt, giáo sư phân khoa Anh ngữ của trường đại học Nam California (USC), và là người được giải thưởng văn chương Pulitzer, đã đến trường đại học McMaster ở thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario để giảng dạy qua chương trình the Winton Tolles Lecture Series.
Trong buổi diễn thuyết này, giáo sư Việt đã trình bày một đề tài là “Refugee Stories and American Greatness”
Theo giáo sư Việt thì những người di dân như ông thường không có những hiện diện trong văn học Mỹ quốc, và lỗi lầm không phải là những người di dân không nói, nhưng mà là vì tiếng nói của họ không được lắng nghe.
Một trong những tác phẩm bán chạy của ông, từng liệt kê trên tờ New York Times là The Sympathizer đã được giải văn chương Pulitzer vào năm 2016.
Giáo sư Việt còn những tác phẩm khác như Nothing Ever Dies: Vietnam and the Memory of War và Race and Resistance : Literature and Politics in Asian America.

Nhận báo giá qua email