Giấy phép kinh doanh toàn Metro Vancouver cho các công ty dùng xe tư nhân làm taxi

Hội đồng các Thị trưởng vùng Metro Vancouver vừa thông qua một đề xuất, theo đó sẽ giải quyết nhanh việc cấp giấy phép kinh doanh trên toàn vùng này cho các công ty sử dụng xe hơi tư nhân làm xe taxi cho mình (ride-hailing companies). Mục đích là đến trước cuối tháng Giêng năm 2020 sẽ thiết lập sẵn một tập hợp các luật lệ tạm thời nhằm chuẩn bị cho một khuôn khổ toàn diện trước cuối năm.

Cần biết, vùng Metro Vancouver hiện đang có 21 thành phố, thị trấn. Các công ty “ride-hailing” đang hoạt động trong cả 21 sắp tới sẽ chỉ cần 1 giấy phép kinh doanh duy nhất là sẽ có thể hoạt động được. Hội đồng các thị trưởng Metro Vancouver đã hành động (tức là thông qua đề xuất này) sau khi chính quyền tỉnh bang đe dọa sẽ đảm nhận công việc nếu như họ không thể tìm ra một cách làm chung.

Số là hồi mùa hè vừa qua, sau khi tỉnh bang tuyên bố các thành phố, thị trấn trong vùng Metro Vancouver sẽ được phép cấp các giấy phép kinh doanh, thì các cộng đồng mỗi nơi đã làm điều này theo những cách thức khác nhau. Có thành phố, thị trấn – chẳng hạn Delta, thì tính $25/tài xế, trong khi Burnaby tính tới $510/tài xế, và Vancouver tính $100/tài xế. Có thành phố thì chẳng chịu cấp một giấy phép kinh doanh nào, chẳng hạn Surrey. Những người bênh vực cho các công ty “ride-hailing” đã chỉ trích cách tính toán tùy tiện đó. Họ cho rằng nó sẽ không khuyến khích các tài xế đối xử bình đẳng với các hành khách trên toàn vùng này.

Trong vòng 6 tuần lễ tới, TransLink – tức công ty vận chuyển hành khách công cộng vùng Metro Vancouver – sẽ triệu tập một nhóm làm việc để giúp thiết lập các điều khoản của những giấy phép kinh doanh sử dụng được giữa các thành phố trong vùng, bao gồm xem xét cấu trúc lệ phí cấp giấy phép, quy định thành phố nào sẽ thâu, cấp phát các giấy phép, thực thi các quy định về những vùng được phép đón và thả khách,…vv.

Thủ hiến John Horgan trước đây từng hứa ông sẽ đưa dịch vụ “ride-hailing” vào B.C. từ trước cuối năm 2017 nhưng đã bị một số trì hoãn. Nay thì luật đã được thông qua và nhiều công ty đã nộp đơn lên cục vận chuyển hành khách công cộng để nhận được sự chấp thuận. Một số dự kiến sẽ được chấp thuận trước cuối năm 2019.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email