Gió Mới

Vui mừng được tin đồng nghiệp Nguyễn đan Quế
được giải Nhân Quyền 2016.
Xin gởi lên diễn đàn bài thơ tôi làm cho anh Quế khi anh
phát động trong nước Cao Trào Nhân Bản.
 
Trang Châu 

Gởi Nguyễn đan Quế

 

Anh nói giùm tôi

Đã đến lúc

Không thể coi bóng đêm

Là mặt trời

Không thể lấy lá úa

Làm mùa xuân

 

Anh nói gìùm tôi

Hoa tình người

Không nở trên mũi súng

Trái hận thù

Chỉ úng đất quê hương

 

Anh nói giùm tôi

Mười năm tù ngục

Máu tự do

Vẫn chảy trong hồn

 

Anh nói giùm tôi

Thêm một lần tù ngục

Là thêm dầu

Cho lửa bốc cao hơn

 

Anh nói giùm tôi

Anh nói giùm người

Anh nói giùm thế giới

Dất nước chúng ta

Dất nước chúng tôi

Cần một luồng gió mới

 

Trang Châu

Xem thêm

Nhận báo giá qua email