Giới chức Georgia tìm cách loại bỏ 102,000 người ra khỏi danh sách cử tri

Bộ Hành Chánh Georgia vừa loan báo danh sách gần 102,000 người sẽ bị loại bỏ tên khỏi danh sách cử tri trong thời gian tới trừ khi họ lên tiếng hoặc tìm cách lưu giữ lại. Theo lời của Bộ trưởng Brad Raffensperger, đây là một nỗ lực được thực hiện mỗi 2 năm một lần để loại bỏ tên của những danh sách đã qua đời hoặc dọn đi nơi xa. Hiện nay tại Georgia có khoảng 7.8 triệu cử tri và danh sách mà Bộ Hành Chánh muốn loại bỏ tên ra gồm khoảng 67,000 người đã đổi địa chỉ qua Bưu Điện và 34,000 người đã có thư từ về bầu cử bị gửi trả về.
Đây là một đề tài gây tranh cãi gay gắt trong kỳ bầu cử thống đốc vào năm 2018 giữa bà Stacey Abrams của phe Dân Chủ và ông Brian Kemp của phe Cộng Hòa. Trước đó ông Kemp trong cương vị Bộ trưởng Hành Chánh đã chủ động một chiến dịch loại bỏ khá ào ạt số cử tri, tổng cộng lên đến 2.4 triệu người bị loại khỏi danh sách trong thời gian từ 2012 đến 2018. Và bà Abrams cho rằng hành động này đã loại bỏ một số lớn những cử tri có tiềm năng bỏ phiếu thuận lợi cho phe Dân Chủ.
Theo chính sách hiện nay, những lá thư thông báo tên mình sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách cử tri sẽ được gửi đến nhà và những người nhận được có 40 ngày để hồi đáp hầu có thể được giữ tên trở lại trên danh sách. Hoặc những ai đã từng bị loại bỏ cũng có thể làm thủ tục ghi danh thẻ cử tri trở lại. Hiện nay, cứ mỗi tháng bộ hành chánh loại bỏ khỏi danh sách cử tri những ai đã qua đời hoặc bị kết tội hình sự nghiêm trọng.
Số lượng cử tri bị loại khỏi danh sách kỳ này tương đối ít hơn con số hơn 300,000 cử tri mà ông Raffensperger đã muốn loại bỏ trong kỳ bầu cử năm 2019. Vào lúc đó một tổ chức do bà Abrams sáng lập là Fair Fight Action đã nộp đơn kiện việc loại bỏ một số tên trên danh sách này, và ông Raffensper đã đồng ý lưu giữ lại khoảng 22,000 cử tri có tên trên danh sách.

Nhận báo giá qua email