Gửi tiền thừa hưởng gia tài qua Mỹ, bị cơ quan an ninh biên phòng Mỹ tịch thu.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 18 tháng 7, một người chấp hành di chúc (executor) cho một gia đình, theo lời khuyến cáo của ngân hàng TD Canada Trust, đã mua một ngân phiếu ngân hàng (draft) trị giá 500 ngàn dollars, để gửi cho một người được hưởng thừa kế ở Hoa Kỳ.
Các nhân viên an ninh biên giới Mỹ, qua những báo cáo của ngân hàng, những ngân hàng phải thông báo khi gửi 1 số tiền trên 10 ngàn Mỹ kim qua Hoa Kỳ, đã tịch thu cái ngân phiếu.
Gần 1 năm trôi qua, số tiền này vẫn bị giữ ở biên giới.
Ông David Saikaley, người chấp hành di chúc, đã lo ngại là có thể số tiền 500 ngàn dollars này sẽ chẳng bao giờ trả lại cho người nhận.
Cũng theo ông Saikaley thì ông đã phải cấp tốc gửi số tiền này, vì người thừa hưởng cần cho những chi phí y tế.
Theo lời của cơ quan an ninh biên giới Hoa Kỳ thì nếu gửi trên 10 ngàn Mỹ kim bằng tiền mặt hay tiền chi phiếu thì phải thông báo, và nếu lén gửi mà cơ quan an ninh tìm thấy, sẽ bị coi là tiền giả và sẽ bị tịch thu. Trong khi ngân hàng TD cho biết sẽ không hủy bỏ cái ngân phiếu này, vì ngân phiếu này được xem là tiền mặt.