Hà Nội chi gần 90 tỷ đồng cử hàng trăm cán bộ đi nước ngoài học

Truyền thông Nhà nước VN ngày 10/8 cho biết UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chi gần 90 tỷ đồng cử hàng trăm cán bộ sang nước ngoài để học kinh nghiệm quản lý. Kế hoạch được nói sẽ thực hiện từ năm 2022 đến 2025.

Theo kế hoạch này, các cán bộ được cử đi thuộc các sở ngành, quận huyện của Hà Nội được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có chiều hướng phát triển tốt, ưu tiên cán bộ nữ.

Cụ thể, Sở Nội vụ sẽ chủ trì cử 60 cán bộ (kinh phí 11 tỷ đồng) đi học hỏi kinh nghiệm thực tế về quản lý phát triển đô thị ở một số nước như Nhật Bản, Singapore, Mỹ…

Sở Nội vụ cũng sẽ chủ trì cử 100 cán bộ đi học tại Nhật Bản, Mỹ, Đức, Singapore… về kinh nghiệm thực tế trong quản lý, phát triển nguồn nhân lực, với kinh phí khoảng hơn 18 tỷ đồng.

Sở Tài chính cử 100 cán bộ (kinh phí 18 tỷ đồng) sang Đức, Mỹ, Singapore… để học kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nước tiên tiến.

Sở Khoa học và Công nghệ có chỉ tiêu cử 20 cán bộ (kinh phí 3,6 tỷ đồng) sang Úc, Mỹ, Singapore, New Zealand… học kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Sở Giáo dục và Đào đào tạo có chỉ tiêu cử 100 cán bộ (kinh phí 18,4 tỷ đồng) đi học kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục ở Úc, Mỹ, Singapore, New Zealand.

Sở Y tế có chỉ tiêu cử 100 cán bộ đi học tại Pháp, Úc, New Zealand… về kinh nghiệm thực tế quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số về lĩnh vực y tế, kinh phí hơn 18,4 tỷ đồng…

Xem thêm

Nhận báo giá qua email