Hạ viện chấp thuận cho thủ đô Washington trở thành một tiểu bang của Mỹ

Bốn thập niên sau khi khởi động nỗ lực để trở thành một bang của Hoa Kỳ, thủ đô Washington, D.C. tiến thêm một bước lịch sử trên con đường trở thành bang thứ 51 khi Hạ viện chấp thuận yêu cầu điều này hôm thứ Sáu tuần qua.

Dự luật này được thông qua tại Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát với tỉ lệ biểu quyết 232-180, không có nghị sĩ nào bên Đảng Cộng hòa ủng hộ.

Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát dự kiến sẽ không cứu xét luật này, nói rằng thủ đô Washington trở thành một bang thì sẽ bầu thêm nghị sĩ Dân chủ vào Quốc hội.

Thật vậy, cử tri ở thành phố Washington chỉ bầu ra các thị trưởng Dân chủ. Trở thành một bang có thể sẽ khiến cho phe Cộng hòa gặp khó khăn hơn trong việc giành được thế đa số tại Thượng viện.

Một số người cũng nói rằng Washington không đủ điều kiện để trở thành một bang và nên được sáp nhập lại vào bang Maryland.

Những người ủng hộ nói rằng Washington, với 700.000 cư dân – đông hơn cả bang Vermont và bang Wyoming – không có tiếng nói trong chính phủ liên bang, mặc dù phải đóng thuế liên bang.

Lần gần đây nhất mà nước Mỹ mở rộng lãnh thổ là vào năm 1959, khi Quốc hội phê chuẩn kết nạp Alaska và Hawaii lần lượt là các bang thứ 49 và 50, sau các cuộc biểu quyết của Quốc hội và sự ủng hộ của tổng thống.

Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho Quốc hội quyền kết nạp các bang mới mà không xác định quy trình ra sao.