Hạ viện Mỹ thông qua hai dự luật giúp hàng triệu người có thể xin vào được quốc tịch Mỹ.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ năm ngày 18 tháng 3, hạ viện Hoa Kỳ đã biểu quyết thông qua hai dự luật di dân, sẽ giúp cho hàng triệu người đang sống bất hợp pháp ở Mỹ có cơ hội trở thành thường trú nhân và sau đó là vào được quốc tịch Mỹ.
Tuy nhiên hai dự luật này có thể sẽ không được thượng viện Mỹ thông qua, vì cần ít nhất 10 thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ cùng với các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ.
Các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã xem việc số trẻ em đi một mình đến biên giới Mỹ gia tăng trong những ngày qua, là một dấu hiệu cần có những đạo luật di dân khó khăn hơn, để không khuyến khích số người tìm cách lẻn vào Mỹ gia tăng trong tương lai.
Thời của cựu tổng thống Trump thì tất cả mọi người đến biên giới Mỹ bất hợp pháp kể cả trẻ con, đều bị trục xuất.
Khi tổng thống Biden lên nắm quyền, ông đã cho phép những trẻ em đến biên giới Mỹ-Mễ Tây Cơ mà không có người lớn đi kèm, được qua biên giới.
Hiện nay có khoảng 4,500 trẻ em dưới tuổi vị thành niên, đang sống trong các trung tâm tạm trú di dân ở biên giới Mỹ.
Tuy nhiên trả lời một cuộc phỏng vấn mới đây, tổng thống Biden nói là ông đã nói là những trẻ em cũng như người lớn, vì Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp ngăn chận số di dân bất hợp pháp kể cả trẻ nhỏ.
Hai dự luật vừa được thông qua ở hạ viện là the American Dream và the Promise Act and the Farm Workforce Modernization Act
Dự luật the American Dream nhắm vào việc tạo cơ hội cho khoảng 2.5 triệu người đang sống bất hợp pháp ở Mỹ từ thời cựu tổng thống Obama , có cơ hội được ở lại Hoa Kỳ.
Dự luật thứ nhì nhắm vào việc tạo cơ hội cho khoảng 2.4 triệu người làm việc trong các nông trại Hoa Kỳ và sau thời gian làm việc quy định, đã trốn ở lại Mỹ, không trở về xứ sở của họ khi mùa trồng tỉa chấm dứt.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email