Hai chuyện phải làm để ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2

Toronto: Kết quả của một cuộc khảo cứu lớn nhất trong vòng 3 thập kỷ qua vừa được công bố hôm thứ hai ngày 16 tháng 11, cho thấy có hai chuyện cần phải làm để ngăn ngừa bị bệnh tiểu đường loại 2 là không nên để bị mập và phải tập thể dục thường xuyên.
Các nhà khảo cứu người Anh đã tham dự cuộc khảo cứu về bệnh tiểu đường có tên là the Norfolk Diabetes Prevention Study, nghiên cứu trên các dữ kiện y khoa của trên 1 ngàn người trong thời gian từ năm 2011 cho đến năm 2019. Những người được liệt kê vào những người có những dấu hiệu của bệnh tiền tiểu đường.
Các nhà khảo cứu theo dõi những người được thử nghiệm và thấy trong khoảng từ 2 cho đến 3 năm, nếu những người này thay đổi : tập thể dục 1 chút và cắt giảm từ 2 ký lô cho đến 3 ký lô, thì nguy cơ mà người này bị bệnh tiểu đường thật sự sẽ giảm từ 40 phần trăm cho đến 47 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email