Hai con chim cánh cụt đồng tính, nhận được trứng để ấp thành con

Berlin, Đức: Trong hôm thứ tư ngày 14 tháng 8, các viên chức của sở thú Berlin loan báo là họ tìm ra một trứng để cho một cặp chim cánh cụt (penguin) đồng tính có thể ấp trứng để nở thành con.
Làm sao biết hai con hải cẩu này đồng tính?
Theo các viên chức của sở thú Berlin thì trước đây khi sở thú này nhận được một số những con chim cánh cụt, thì họ thấy hai con chim đực được đặt tên là Skipper và Ping cứ quấn quýt bên nhau, chứ không cà ràm bên cạnh những con hải cẩu cái như những con chim đực khác.
Vì thế họ sắp xếp cho hai con Skipper và Ping được sống gần nhau.
Mới đây có một con chim cái đẻ trứng, mà trước đây nó cũng đã từng đẻ trứng mà chẳng buồn ấp trứng. Vì thế nhân viên trong sở thú đã lấy cái trứng này cho cặp chim cánh cụt đồng tính, để hai con Skipper và Ping thay phiên nhau ấp trứng và sẽ có con: đứa con đầu tiên của một cặp chim cánh cụt đồng tính trên thế giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email