Hai cựu tổng trưởng của đảng Tự Do sẽ tranh cử độc lập.

Toronto: Trong hai cuộc họp báo diễn ra ở hai thành phố Vancouver và Toronto, hai cựu tổng trưởng của chính quyền liên bang đảng Tự Do, đã cho biết là hai bà sẽ ra tranh chức dân biểu với tư cách độc lập.
Bà Jody Wilson Raybould cựu tổng trưởng tư pháp và bà Jane Philpot, cựu tổng trưởng ngân khố sẽ ra tranh cử với tư cách độc lập: bà Raybould ở thành phố Vancouver và bà Philpot ở vùng Markham-Stoufville trong vùng đại thủ phủ Toronto.
Cả hai bà tổng trưởng này đã từ chức vì không đồng ý với thủ tướng Justin Trudeau về vụ công ty SNC-Lavalin. Cả hai sau đó đã bị loại ra khỏi nội các đảng Tự Do.
Trước đó bà Elizabeth May, thủ lãnh đảng Xanh ở quốc hội đã mời gọi cả hai bà cựu tổng trưởng gia nhập đảng Xanh, với tương lai là một trong hai bà cựu tổng trưởng này sẽ lên thay bà May, nhưng cả hai bà này đều từ chối.
Cuộc bầu cử lại dân biểu liên bang sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.