Hai Học Khu Spring và Alief thay đổi lịch trình khoá học năm 2020-21 vì COVID-19

Do hậu quả của cơn đại dịch bệnh Covid-19, hai khu học chính Spring và Alief đã vừa loan báo những thay đổi rất lớn trong lịch trình cho niên khoá 2020-2021. Tại Spring, ở phía bắc Houston, niên học sẽ kéo dài thêm một tháng hơn thường lệ, bắt đầu từ ngày 17/8 và kết thúc vào ngày 25/6. Riêng các em lớp 12 sẽ kết thúc lớp học vào ngày 28/5.
Tại Alief, ở phía tây nam Houston, học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 6 tháng 8 thay vì 17/8 như lịch trình bình thường. Lý do của việc kéo dài niên học là nhằm giúp đỡ cho các em học sinh có thêm thời gian để bổ khuyết những thiếu sót sau khi đã nghỉ học trong hơn 2 tháng vừa qua vì hậu quả của cơn đại dịch.
Ngoài ra, cả hai khu học chính này cũng đều có thêm những ngày nghỉ lễ kéo dài trong niên học. Tại Alief, các em học sinh sẽ có được một tuần lễ nghỉ trong hai tháng 10 và 2, cộng thêm với tuần lễ dịp lễ Thanksgiving. Tại Spring, các em học sinh và thầy cô sẽ có 4 tuần lễ nghỉ được cách khoảng trong niên học để cho mọi người được dưỡng sức.
Cả hai học khu này cũng như hàng trăm học khu khác trên toàn tiểu bang có thể thay đổi lịch trình niên học dựa theo một quy định và sáng kiến mới có tên là District of Innovation, cho phép các học khu có quyền miễn thi hành một số luật định của tiểu bang, trong đó có quy định buộc các học khu không được bắt đầu niên học trước tuần lễ thứ tư của tháng Tám.
Nhiều Học khu đang cứu xét việc khai giảng các lớp học sớm hơn thường lệ và có thêm nhiều tuần lễ nghỉ học trong năm để có thể thay thế và điền khuyết những ngày nghỉ học bất chợt như trường hợp của Covid-19. Nhưng cho đến nay, các viên chức của nhiều Học khu tại địa phương như Humble, Spring Branch và Pearland cho biết là họ vẫn không thay đổi lịch trình.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email