Hai nhân viên công ty UPS giúp một phụ nữ thoát khỏi một vụ lường gạt.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 15 tháng 3, hai nhân viên công ty UPS đã giúp một người phụ nữ không bị mất $12,500 trong một vụ lừa đảo.
Một người phụ nữ ở thành phố Toronto nhận được email của một người đàn ông tự nhận là luật sư của đứa cháu của bà, nhiều năm không gặp.
Kẻ gian này cho biết là cháu của bà này hiện đang bị giam giữ và cần số tiền gấp để được tại ngoại hầu tra.
Người phụ nữ này tin thật và đến ngân hàng lấy ra $12,500 tiền mặt, nhét vào trong một tập san và đến chi nhánh của công ty UPS xin gửi gấp tờ báo này lên thành phố Montreal.
Nhưng sau khi gửi xong và về nhà thì bà này mới nhận ra là bà bị lừa, và vội điện thoại cho công ty UPS yêu cầu ngừng gửi gói hàng đến địa chỉ và gửi lại cho bà.
Hai nhân viên làm việc trong chi nhánh UPS, là Farah Shirazi và Donna Scott là người đã nhận gói hàng mà khách hàng vừa gửi đến, đã trực tiếp điện thoại cho văn phòng UPS ở Montreal và may mắn thay, vì trện thành phố này vừa có một trận bão tuyết nên thư từ đến trễ.
Nhờ sự nhanh nhẹn của hai nhân viên công ty UPS, cho nên người phụ nữ ở Toronto đã không bị lừa mất $12,500.