Hai nữ dân biểu có thể ra tranh chức thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang

Ottawa: Như chúng ta cũng biết là sau cuộc bầu cử các dân biểu liên bang, đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer đã bị thua phiếu đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau, và thủ tướng Trudeau đã trở lại nắm quyền với một chính quyền thiểu số.
Dưới những áp lực của một số đảng viên, thủ lãnh Andrew Scheer đã tuyên bố từ chức thủ lãnh, yêu cầu ban chấp hành của đảng Bảo Thủ cho bầu lại một thủ lãnh mới, và trong thời gian chờ có một thủ lãnh mới, ông Andrew Scheer sẽ là thủ lãnh tạm thời.
Có rất nhiều thành viên của đảng Bảo Thủ cũng tỏ ý muốn ra tranh chức thủ lãnh, mà trong đó có thể có hai nữ dân biểu.
Hai nữ dân biểu Candice Bergen và Michelle Remple Garner đã tuyên bố là họ chưa có quyết định có ra tranh cử hay không vì còn quá sớm.
Ngoài ra còn bà Lisa Rait, một cựu phó thủ lãnh đảng Bảo Thủ cũng có ý định ra tranh cử, tuy là bà vừa thất cử trong cuộc tranh chức dân biểu vừa qua.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email