Hai quốc gia sử dụng than đá nhiều nhất thế giới và gây ô nhiễm môi trường

Glasgow, Anh quốc: Trong cuộc họp của đại diện của trên 108 quốc gia trên thế giới tại thành phố Glasgow, Anh quốc, trong những ngày qua, để tìm các phương cách ngăn cản sự thoái hóa môi trường, thì đại diện của hai quốc gia là Trung quốc và Ấn Độ đã không chịu đi đến một thỏa hiệp về việc cắt giảm số lượng than đá sử dụng trong tương lai.
Việc dùng than đá để làm chạy những nhà máy điện là một trong những nguồn ô nhiễm môi trường mạnh mẽ nhất.
Trung quốc và Ấn Độ là hai quốc gia sử dụng than đá để chạy những nhà máy điện, với số lượng lớn nhất thế giới: tổng cộng hai quốc gia này đã dùng đến 14 triệu tấn than đá một ngày cho để chạy những nhà máy điện.
Cũng theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 15 tháng 11 thì chính quyền Trung quốc đang gia tăng công suất khai thác ở các mỏ than trong xứ này, vì nhiều nhà máy phát điện đã phải ngưng chạy vì thiếu than đá.
62 phần trăm số nhà máy điện ở Trung quốc đã dùng nhiên liệu là than đá.