Hai thành phố Calgary và Edmonton không còn là những thành phố phát triển nhất.

Edmonton: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 16 tháng 2, thì hai thành phố Edmonton và Calgary ở tỉnh bang Alberta, không còn được liệt vào danh sách những thành phố phát triển, có dân số gia tăng ở Canada.
Theo bản thống kê thì hai thành phố Edmonton và Calgary không còn ở trong danh sách 5 thành phố có dân số gia tăng nhất ở Canada.
Trong những năm 2016-2017, tỷ lệ dân số ở hai thành phố này gia tăng chỉ có 1.8 phần trăm: dân số ở thành phố Calgary là 1.5 triệu người, trong khi dân số ở thành phố Edmonton là 1.4 triệu người.
Năm vùng thị tứ có tỹ lệ dân số gia tăng cao nhất Canada theo thứ tự từ cao xuống thấp là các thành phố Saskatoon, Regina, Guelph, vùng Ottawa-Gatineau và Toronto.
,

Xem thêm

Nhận báo giá qua email