Hai thành phố ở Canada là 2 trong số 5 thành phố có giá nhà cao nhất thế giới

Hồng Kông: Mọi người cũng biết là nơi có giá nhà đắt nhất thế giới là Hồng Kông, nhưng chắc cũng không ngạc nhiên khi biết thêm là 2 trong số 5 thành phố đứng đầu bảng là hai thành phố của Canada.
Theo bảng sắp hạng của các tổ chức tham vấn địa ốc, the Urban Reform Institute và the Frontier Centre for Public Policy thì 5 thành phố có nhà đắt nhất thế giới theo thứ tự từ cao xuống thấp là Hồng Kông, Vancouver, Sydney ( Úc), Auckland, Tân Tây Lan và Toronto.
5 thành phố đứng sau từ hạng 6 cho đến hạng 10 theo thứ tự là Melbourne ( Úc), San Jose ( Cali), San Francisco , Honolulu và Los Angeles.
Những dữ kiện cho thấy là giá nhà ở hai thành phố Vancouver và Toronto đã quá cao, không tài nào với tới cho một gia đình có số lương trung bình.
Giá một căn nhà độc lập ở thành phố Toronto là 1.35 triệu dollars, trong khi giá một căn nhà độc lập ở thành phố Vancouver là 1.58 triệu dollars.
Các tổ chức tham vấn địa ốc đã dựa vào những dữ kiện mua bán nhà cửa ở 92 vùng thủ phủ ở 8 quốc gia là Úc Đại Lợi, Hồng Kông, Canada, Hoa Kỳ, Ái Nhĩ Lan, Tân Gia Ba, Anh quốc và Tân Tây Lan.
Những vùng thủ phủ được khảo sát phải có ít nhất trên 100 ngàn dân.
Hai thành phố Montreal và Ottawa ( Gatineau) tuy không ở trong 20 thành phố hàng đầu, nhưng cũng được liệt vào những vùng thủ phủ mà giá nhà quá cao cho cư dân.
5 thành phố có giá nhà mà cư dân có khả năng mua nhất là 5 thành phố ở Hoa Kỳ, theo thứ tự từ cao xuống thấp là thành phố Pitsburgh, Rochester, Buffalo, St Louis và Tulsa ( Oklahoma)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email