Hàng chục ngàn người ngắm pháo bông ở English Bay.

Vancouver: Trong hôm thứ bảy ngày 28 tháng 7, hàng chục ngàn người đã đến khu vực English Bay trong thành phố Vancouver, để ngắn cuộc bắn pháo bông của công ty làm xe hơi Honda.
Cuộc bắn pháo bông thường niên có tên là Honda Celebration of Light, diễn ra ở Engish Bay và có đến ba lần bắn pháo bông: lần đầu vào ngày thứ bảy 28 tháng 7 do nhóm nhân viên Honda làm việc ở Nam Phi chịu trách nhiệm.
Cuộc bắn pháo bông lần thứ nhì sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 8 do nhóm nhân viên làm việc ở Thụy Điển phụ trách và lần bắn pháo bông thứ ba diễn ra vào ngày thứ bảy tuần tới 4 tháng 8 do các nhân viên làm việc ở Nam Hàn phụ trách. Mỗi cuộc bắn pháo bông sẽ kéo dài 25 phút với hàng loạt những pháo bông được bắn lên bầu trời.
Đây là lễ hội bắn pháo bông liên tiếp lần thứ 28 do công ty làm xe hơi Honda tổ chức ở vùng English Bay.