Hàng chục ngàn sinh viên cao đẳng đòi lại học phí

Toronto: Theo những tin tức công bố hôm thứ ba ngày 12 tháng chạp thì có gần 25,700 sinh viên của các trường cao đẳng ở tỉnh bang Ontario đã đòi tiền học phí lại, vì cuộc đình công của các giáo sư diễn ra trong những tháng trước đó.
Theo bản công bố của bộ giáo dục cấp cao ( advanced Education) thì có 10.3 phần trăm của tổng số 250 ngàn sinh viên của 24 trường cao đẳng ở tỉnh bang Ontario đã đòi lại học phí.
Trong tháng qua bà bộ trưởng Deb Matthews đã ra lệnh cho các trường cao đẳng phải trả lại tiền học phí cho sinh viên, nếu những sinh viên này cảm thấy là họ không thể hoàn tất việc học trong khóa học vừa qua, khi mà có cuộc đình công của các giáo sư.
Quyết định này đã làm tốn kém cho ngân quỹ các trường cao đẳng hàng triệu dollars: các trường này tiết kiệm được tiền trả cho các giáo sư, nhưng lại mất đi số tiền học phí.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email