Hàng chục người xếp hàng chờ nhiều ngày, để xin giấy phép mở tiệm bán lẻ cần sa.

Red Deer, Alberta: Theo thông cáo của chính quyền thành phố Red Deer, tỉnh bang Alberta, thì vào ngày thứ ba 24 tháng 7, chính quyền thành phố sẽ nhận đơn xin mở tiệm bán cần sa trong thành phố, và theo thứ tự “first come first serve”.
Cũng theo thông cáo thì chính quyền thành phố chỉ cho phép 35 tiệm bán lẻ cần sa trong thành phố.
Theo các viên chức thành phố, thì tuy ngày thứ ba chính quyền thành phố mới xét đơn, nhưng vào chiều hôm thứ sáu 20 tháng 7, đã có trên một chục người sắp hàng chờ nộp đơn.
Theo bà Erin Stuart, giám đốc đặc trách về việc cấp môn bài trong thành phố thì những đơn nộp, sẽ được hội đồng thành phố Red Deer cứu xét và công bố danh sách những người được cấp môn bài bán cần sa vào giữa tháng 8.
Việc hợp thức hóa cần sa ở Canada sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10.