Hàng chục siêu thị trên khắp BC cảnh báo khách hàng coi chừng bị lây Covid-19

Hơn một chục thông báo đã được dán tại các cửa hàng tạp hóa trên khắp BC trong vài ngày qua, cảnh báo người mua hàng và nhân viên về khả năng phơi nhiễm COVID-19.

Cảnh báo đã được đưa ra bởi các công ty mẹ Loblaws, Sobeys và Siêu thị T&T sau khi nhân viên tại một số cửa hàng gần đây có kết quả xét nghiệm dương tính với căn bệnh này.

Các thông báo mới nhất đã được đăng tại:

Safeway tại 2733 West Broadway ở Vancouver. Một thông báo đã được đăng vào ngày 7 tháng 4; nhân viên làm việc lần cuối vào ngày 31 tháng 3.

Safeway tại 1766 Robson St. ở Vancouver. Một thông báo đã được đăng vào ngày 7 tháng 4; nhân viên làm việc lần cuối vào ngày 4 tháng 4.

Siêu thị T&T tại 10153 King George Blvd. ở Surrey. Một thông báo đã được đăng vào ngày 8 tháng 4; nhân viên làm việc lần cuối vào ngày 2 tháng 4.

Safeway tại 1770 East 27 St. ở Bắc Vancouver. Một thông báo đã được đăng vào ngày 8 tháng 4; nhân viên làm việc lần cuối vào ngày 3 tháng 4.

Safeway tại 6564 East Hastings St. ở Burnaby. Một thông báo đã được đăng vào ngày 9 tháng 4; nhân viên làm việc lần cuối vào ngày 1 tháng 4.

Safeway tại 4440 East Hastings ở Burnaby. Một thông báo đã được đăng vào ngày 10 tháng 4; nhân viên làm việc lần cuối vào ngày 5 tháng 4.

Safeway tại 12825 16 Ave. ở Surrey. Một thông báo đã được đăng vào ngày 10 tháng 4; nhân viên làm việc lần cuối vào ngày 3 tháng 4.

Safeway tại 2315 West 4th Ave. ở Vancouver. Một thông báo đã được đăng vào ngày 10 tháng 4; nhân viên làm việc lần cuối vào ngày 7 tháng 4.

Real Canadian Superstore tại 5001 Anderson Way ở Vernon. Một thông báo đã được đăng vào ngày 10 tháng 4 về hai nhân viên; cả hai đều làm việc lần cuối vào ngày 3 tháng Tư.

Siêu thị thực Canada tại 32136 Lougheed Hwy. trong Mission. Một thông báo đã được đăng vào ngày 10 tháng 4 về hai nhân viên; lần cuối họ làm việc vào ngày 4 tháng 4 và ngày 5 tháng 4.

Safeway tại 3417 30 Ave. ở Vernon. Một thông báo đã được đăng vào ngày 11 tháng 4; nhân viên làm việc lần cuối vào ngày 4 tháng 4.

Real Canadian Superstore tại 4700 Kingsway ở Burnaby. Một thông báo đã được đăng vào ngày 11 tháng 4; nhân viên làm việc lần cuối vào ngày 7 tháng 4.

Real Canadian Superstore tại 2332 160th St. ở Surrey. Một thông báo đã được đăng vào ngày 11 tháng 4; nhân viên làm việc lần cuối vào ngày 5 tháng 4.

No Frills tại 1960 Como Lake Ave. ở Coquitlam. Một thông báo đã được đăng vào ngày 11 tháng 4 về hai nhân viên; lần cuối họ làm việc vào ngày 1 tháng 4 và ngày 3 tháng 4.

Real Canadian Superstore tại 350 Southeast Marine Dr. ở Vancouver. Một thông báo đã được đăng vào ngày 11 tháng 4; nhân viên làm việc lần cuối vào ngày 7 tháng 4.

No Frills tại 12852 96 Ave. ở Surrey. Một thông báo đã được đăng vào ngày 12 tháng 4 về hai nhân viên; lần cuối họ làm việc vào ngày 31 tháng 3 và ngày 8 tháng 4.

Siêu thị thực Canada tại 3185 Grandview Hwy. ở Vancouver. Một thông báo đã được đăng vào ngày 12 tháng 4; nhân viên làm việc lần cuối vào ngày 7 tháng 4.

Siêu thị thực Canada tại 19800 Lougheed Hwy. trong Pitt Meadows. Một thông báo đã được đăng về hai nhân viên vào ngày 12 tháng 4; lần cuối họ làm việc vào ngày 4 và 5 tháng Tư.

Trong các sự kiện tiếp xúc cụ thể này, rủi ro lây truyền cho khách hàng có xu hướng thấp, nhưng các công ty cho biết họ đăng các chi tiết nhằm nỗ lực duy trì sự minh bạch. Tuy nhiên, một số công ty khác không đăng thông báo trừ khi có chỉ thị của cơ quan y tế địa phương.

Các công ty cho biết họ làm việc chặt chẽ cho sức khỏe cộng đồng và tuân theo hướng dẫn về thông báo và vệ sinh trong trường hợp phơi nhiễm.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email