Hãng hàng không Air Canada gia tăng khả năng chuyên chở hành khách lên gấp đôi.

Montreal: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 30 tháng 3, công ty hàng không Air Canada dự trù sẽ gia tăng khả năng chuyên chở hành khách lên gấp đôi, so với số hành khách đã sử dụng máy bay của hãng hàng không Air Canada trong năm ngoái, nhưng con số gấp đôi này trong năm nay vẫn chưa bằng con số hành khách mà hãng hàng không này đã chuyên chở trước thời đại dịch: chỉ bằng 75 phần trăm số hành khách trước thời đại dịch.
Theo ông Michael Rousseau, chủ tịch điều hành của hãng hàng không Air Canada, thì với đại dịch suy giảm, số người dùng hệ thống hàng không gia tăng đã giúp cho hãng hàng không này tìm cách thâu thêm lợi nhuận và gia tăng giá trị của cồ phiếu cho các nhà đầu tư.
Trên thị trường chứng khoán Toronto, cổ phiếu của hãng hàng không Air Canada đã lên đến mức $24.33 một cổ phiếu trong ngày thứ tư 30 tháng 3, so với giá $19.59 một cổ phiếu vào ngày 7 tahn1g 3 trước đó.