Hãng hàng không Air Canada mở thêm những đường bay bành trướng hoạt động

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 22 tháng 2, công ty hàng không Air Canada sẽ mở thêm hàng loạt những đường bay mới cũng như mở lại những đường bay cũ, đã bị đóng cửa vì đại dịch.
Theo lời của người phát ngôn viên công ty hàng không Air Canada, công ty này sẽ mở thêm những đường bay mới từ Canada qua Hoa Kỳ: đường bay từ thành phố Montreal qua các thành phố Detroit và Atlanta, đường bay từ thành phố Toronto đến thành phố Salt Lake City, đường bay từ thành phố Vancouver đến thành phố Austin. Ba đường bay quốc nội từ Montreal đến Gander, Calgary đến Fort St John , B.C., và đường bay từ Vancouver đến Halifax.
Ngoài những đường bay mới mở, hãng hàng không Air Canada cho mở lại 41 đường bay đã bị đóng cửa vì đại dịch, gồm 13 đường bay từ thành phố Toronto, 9 đường bay từ thành phố Montreal, 5 đường bay từ Ottawa, 5 đường bay từ Vancouver, 4 đường bay từ Calgary, 3 đường bay từ Halifax và 2 đường bay từ Edmonton.
Theo lời ông Mark Galando, phó chủ tịch thâm niên của công ty hàng không Air Canada thì hành khách người Canadians đã sẵn sàng cho những chuyến du lịch.
Ông phó chủ tịch cũng nói là công ty hàng không Air Canada đã phục hồi nhanh chóng và sẽ lên đến mức 90 phần trăm hoạt động bình thường trước thời đại dịch, vào mùa hè năm nay.