Hãng hàng không Air Canada mua và mướn thêm máy bay A321 để bành trướng hoạt động

Montreal: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ tư 23 tháng 3, công ty hàng không Air Canada sẽ mua và mướn thêm 26 chiếc máy bay Airbus A 321 trong những năm sắp tới, để gia tăng thêm số đường bay đến các thành phố quốc nội cũng như quốc ngoại.
15 trong số 26 máy bay A 321 sẽ là những máy bay thuê trong khi 11 máy bay A 321 còn lại là những máy bay mà công ty hàng không Air Canada sẽ mua.
Những máy bay thân rộng A 321 có thể chở được 182 hành khách gồm 14 hành khách hạng VIP và 168 hành khách ở hạng bình thường.
Những chiếc máy bay A 321 có thể bay đến những thành phố cách nơi khởi hành 8,700 cây số nên sẽ dễ dàng cho công ty Air Canada thực hiện những chuyến bay dài đến các thành phố trên thế giới mà không cần ngừng đễ đổ thêm xăng.