Hàng loạt các bác sĩ gia đình về hưu ở thành phố Truro.

Truro, Nova Scotia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 8 tháng 6, hàng loạt những bác sĩ gia đình đang hành nghề ở thành phố Truro, tỉnh bang Nova Scotia, và chỉ có chừng 3 đến 4 bác sĩ sẽ đến thay thế.
Theo đài CBC thì có ít nhất 7 bác sĩ gia đình ở thành phố Truro về hưu trong năm 2018 và nếu không có những nỗ lực cấp tốc mướn thêm những bác sĩ gia đình khác, hàng ngàn những cư dân trong thành phố này, sẽ không có bác sĩ gia đình trong những ngày sắp tới.
Không kể những thiếu hụt bác sĩ gia đình sẽ đến ở thành phố Truro, hiện nay trên toàn tỉnh bang Nova Scotia, có khoảng 50 ngàn cư dân không có bác sĩ gia đình.
Chính quyền tỉnh bang Nova Scotia hiện đang gửi người qua nước Anh và Ái Nhĩ Lan, để tuyển mộ thêm những bác sĩ ngoại quốc, bằng lòng di dân qua Canada.
Trong khu vực bắc của tỉnh bang Nova Scotia gồm cả thành phố Truro, trong năm ngoái 2017, chính quyền tỉnh bang cần thêm 17 bác sĩ gia đình, nhưng chỉ tuyển mộ được có 7 bác sĩ bằng lòng đến hành nghề ở tỉnh bang.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email