Hàng loạt những con nai lớn Bắc cực bị xe đụng chết.

Banff, Alberta: Trong hôm thứ ba ngày 30 tháng 4, những tổ chức bảo vệ đời sống hoang dã ở Canada đã lên tiếng yêu cầu chính quyền các cấp, phải có biện pháp bảo vệ những thú rừng nhất là những con nai Bắc Cực ( elk).
Trong vòng có hai ngày cuối tuần vừa qua, có đến 7 con elk bị xe đụng chết khi chúng lang thang ra những xa lộ xung quanh khu vực công viên quốc gia Banff ở tỉnh bang Alberta.
Các tổ chức bảo vệ đời sống hoang dã cũng nói là mùa hè là mùa du lịch, là thời gian sẽ có nhiều xe cộ chạy đến khu vực gần các công viên quốc gia và cũng là mùa mà những thú rừng đi ra gần các khu dân cư kiếm ăn.
Tổ chức bảo vệ đời sống hoang dã, the Yellowstone to Yukon Conservatuon Inuitiative nói rằng việc làm hàng rào hai bên xa lộ và làm những đường overpass trên những xa lộ, sẽ giúp làm giảm số thú rừng bị tai nạn khi băng ngang đường.