Hàng loạt những cuộc đình công của công chức liên bang Canada, sắp diễn ra?

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo thì sẽ có hàng loạt những cuộc đình công của trên 155 ngàn công chức liên bang trong những ngày sắp tới.
Các cuộc đình công này sẽ gây những khó khăn cho nhiều người khi đi xin những dịch vụ cung cấp bởi chính quyền liên bang như xin thẻ thông hành, xin bảo trợ gia đình qua sinh sống ở Canada.
Nghiệp đoàn công chức liên bang , the Public Service Alliance of Canada (PSAC) đại diện cho khoảng trên 155 ngàn công chức liên bang ở nhiều lãnh vực và số công chức này có quyền đình công bắt đầu từ ngày thứ sáu 14 tháng 4, sau khi thông báo cho chính quyền biết trong vòng 3 ngày trước khi có cuộc đình công diễn ra.
Các cuộc thương thảo giữa chính quyền liên bang và đại diện cho nghiệp đoàn công chức liên bang vẫn diễn ra trong những ngày qua, với hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận.
Điểm mấu chốt mà nghiệp đoàn công chức liên bang đòi hỏi là tiền lương không đủ trong thời kỳ có mức lạm phát phi mã.
Theo người phát ngôn viên của nghiệp đoàn công chức liên bang thì các thành viên của nghiệp đoàn có thể không mở một cuộc đình công toàn diện mà có những cuộc đình công luân phiên cũng như việc trì trệ cung cấp những dịch vụ cho công chúng.
Có đến 23 cơ quan của chính quyền liên bang có thể có những cuộc đình công xảy ra trong những tuần lễ sắp đến.
– Các chương trình trợ giúp nông nghiệp
-35 ngàn nhân viên của sở thuế vụ Canada (CRA) có thể đình công và gây chậm trễ cho việc kiểm tra bản khai thuế và trả tiền hồi thuế cho cư dân.
-Các dịch vụ của bộ ngư nghiệp Canada
-Các dịch vụ cung cấp cho kiều dân Canada ở nước ngoài qua các tòa đại sứ
-Sẽ có những đình trệ trong việc xét đơn xin di dân, xin đoàn tụ gia đình của bộ di trú và tỵ nạn.
-Những trì trệ trong việc cung cấp những dịch vụ y tế và lương bổng cho các cựu quân nhân
-Những trì trệ khi cư dân đi đến xin tái hạn thẻ thông hành..

Xem thêm

Nhận báo giá qua email