Hàng loạt những người Canadians rời bỏ những thành phố lớn, về sống ở những miền ngoại ô.

Toronto: Theo bản thống kê của sở Thống Kê Canada phổ biến trong hôm thứ hai ngày 18 tháng giêng, thì đã có những sút giảm dân số ở các thành phố lớn của Canada trong thời đại dịch.
Một số lớn những cư dân đang sống trong những thành phố lớn đã di chuyển về sống ở các thị trấn nhỏ hơn và ở các vùng ngoại ô của các thành phố lớn này.
Theo sở Thống Kê Canada thì hai thành phố lớn có những làn sóng cư dân di chuyển đến những nơi khác , ở mức kỷ lục, là thành phố Toronto và Montreal.
Trong vòng 12 tháng tính đến tháng 7 năm 2020, có 50,375 cư dân thành phố Toronto di chuyển đến sinh sống ở những thành phố nhỏ xung quanh.
Trong vòng 1 năm cũng tính đến tháng 7 năm 2020, dân số của thành phố Oshawa, ngoại ô của thành phố Toronto, đã gia tăng với tỷ lệ 2.1 phần trăm, mức gia tăng dân số cao nhất so với các thành phố khác ở Canada.
Dân số ở những thành phố Kitchener- Cambridge- Waterloo và thành phố Halifax gia tăng 2 phần trăm.
Theo ông Dabn Carter, thị trưởng thành phố Oshawa thì việc dân số trong thành phố này gia tăng là một tin mừng lớn nhất cho thành phố.
Ông thị trưởng thành phố Oshawa cũng nói là Oshawa là thành phố có nhiều cơ hội cho những người mới tới, trong việc tạo dựng gia đình, gặp gỡ thêm bạn bè cũng như thiết lập những cộng đồng mới.

Cũng trong vòng 1 năm dân số thành phố Montreal sút giảm 24,880 người, trong khi dân số ở các khu vực ngoại ô thành phố Montreal như Farnham, Saint Hippolyte .. có dân số gia tăng.
Chiều hướng mới của cư dân trong thời đại dịch là họ sống ở các vùng ngoại ô, vì không phải đến sở làm hàng ngày, có thể làm việc tại gia, trong khi giá nhà ở các vùng ngoại ô rẻ hơn giá nhà ở các thành phố lớn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email