Hàng ngàn con cá vàng đang tàn phá môi trường ở hải cảng Hamilton

Hamilton, Ontario: Những con cá vàng bơi lội trong những bồn cảnh thường thấy ở các tư gia, như là biểu hiệu của những êm ả trong cuộc sống, giúp người ta giảm những suy thoái tâm thần.
Tuy nhiên loài cá này khi xâm chiếm những ao hồ, là những loài cá tàn phá môi trường, ăn hết thức ăn của những loài cá khác.
Vào những năm đầu của thập kỷ 1990s, chỉ có lác đác vài con cá vàng mà người nuôi trong bồn cảnh đã thả ra ở hải cảng Hamilton, tỉnh bang Ontario.
Loài cá này sinh sản rất mau: một con cá mẹ có thể có đến 100 ngàn trứng và những trứng này sẽ nở ra hàng trăm ngàn cá con.
Những con cá vàng này rất hung bạo, ăn nhiều và ăn mọi thứ rong rêu dưới hồ, khiến những loài cá khác không có thức ăn để sống còn.