Hàng ngàn người xin chiếu khán du lịch đến Hoa Kỳ, để qua biên giới xin tỵ nạn ở Canada.

Ottawa: Theo những tin tức công bố trong hôm thứ ba ngày 12 tháng chạp, các giới chức trong chính quyền Mỹ làm việc với các giới chức của Canada để hủy bỏ những chiếu khán du lịch cho những ai muốn vào Mỹ, và sau đó chạy qua biên giới Canada xin tỵ nạn.
Theo bộ ngoại giao Hoa Kỳ thì hiện có hàng ngàn những người xin chiếu khán du lịch qua Mỹ, đã chạy đến biên giới xin tỵ nạn, và trong số này có nhiều phần tử khủng bố.
Chiến dịch có sự phối hợp giữa các cơ quan an ninh Mỹ và Canada có tên là “Operation Northern Watch”: các giới chức an ninh nhắm vào những người gian lận chiếu khán, buôn lậu người vào Bắc Mỹ cũng như những đe dọa của khủng bố ở biên giới Mỹ và Canada.
Chiến dịch này bắt đầu từ tháng giêng năm 2015 và đã có 2,400 chiếu khán bị thu hồi.
Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã không tiết lộ danh tánh của những tổ chức khủng bố , có các thành viên bị bắt giữ hay có chiếu khán của những người này bị thu hồi.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email