Hàng trăm ngàn đảng viên đảng Cộng Hòa bỏ.. đảng ra đi!

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản tin của báo New York Times phổ biến trong hôm thứ tư ngày 10 tháng 2, thì một ngày sau ngày biến động 6 tháng giêng tại điện Capitol, thì những đường dây điện thoại liên lạc cũng như những webiste của các đảng Cộng Hòa ở nhiều tiểu bang, đã liên tục bận rộn, khi hàng chục ngàn đảng viên đảng Cộng Hòa ở các tiểu bang này, đòi rút tên ra khỏi đảng.
Biến cố ngày 6 tháng giêng là một nhục nhã cho nước Mỹ khi cái tụ điểm của nền dân chủ của Hoa Kỳ là tòa nhà quốc hội, đã bị hàng chục ngàn những người quá khích cực đoan, ủng hộ ông Trump, đã tìm cách lật đổ những kết quả bầu cử đã bầu cho tổng thống Biden, để đưa phần thắng về cho ông Trump.
Kết quả có 5 người chết và hàng chục người khác bị thương, nhưng những kẻ quá khích đã không đạt được mong muốn: tổng thống Biden vẫn được quốc hội Mỹ công nhận là người thắng cuộc.
Quá chán với những nhiễu nhương, những bạo loạn trong 4 năm dưới thời ông Trump, hàng chục ngàn những đảng Cộng Hòa đã bỏ đảng ra đi.
Theo nhận định của báo New York Times thì đảng Cộng Hòa chẳng còn gì, và đó là lý do khiến hàng chục ngàn đảng viên ra đi.
Tại tiểu bang California, ba tuần sau ngày bạo động, có trên 33 ngàn đảng viên đảng Cộng Hòa bỏ đảng.
Trong tháng giêng vừa qua có trên 12 ngàn đảng viên đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Pensylvania bỏ đảng, cũng như trên 10 ngàn đảng viên ở tiểu bang Arizona.
Theo báo New York Times thì tính đến đầu tháng hai có trên 140 ngàn đảng viên đảng Cộng Hòa từ bỏ đảng tịch ở 25 tiểu bang Hoa Kỳ.
Theo ông Juan Nunez, 56 tuổi, cựu chiến binh Hoa Kỳ và cựu đảng viên đảng Cộng Hòa thì những bạo động diễn ra vào ngày 6 tháng giêng đã làm con tim ông tan nát và ông hiện là một người không ủng hộ đảng phái nào ở Mỹ.
Có thể trong tương lai những người theo đảng Cộng Hòa, không thích những chiều hướng tự do của đảng Dân Chủ, có thể chia làm hai đảng: một đảng Cộng Hòa và một đảng Trump!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email