Hàng trăm ngàn khách hàng của Bell Canada bị ăn cắp dữ kiện

Montreal: Theo những tin tức công bố hôm thứ ba ngày 23 tháng giêng, công ty Bell Canada đã lên tiếng báo động là có kẻ gian đã vào hệ thống điện toán của công ty này ăn trộm những dữ kiện cá nhân của hơn 100 ngàn khách hàng.
Vụ ăn trộm những dữ kiện này đã xảy ra chỉ 8 tháng sau khu có tin tặc vào ăn cắp địa chỉ điện thư của 1.9 triệu khách hàng của công ty Bell Canada.
Bell Canada là công ty điện thoại viễn thông lớn nhất Canada với trên 22 triệu khách hàng.
Theo phát ngôn viên của công ty Bell Canada thì những dữ kiện bị tin tặc ăn cắp kỳ này là tên, địa chỉ điện thư, tên của các trương mục và số cũng như số điện thoại.
Cũng theo lời người phát ngôn viên thì tin tặc đã không lấy được những dữ kiện về thẻ tín dụng và ngân hàng của các khách hàng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email